milieu

juridisch advies

diensten

Milieu Juridisch Advies Van Rens

  • Juridische aspecten van bodemverontreiniging
  • Vergunningverlening en handhaving (voor zowel eenvoudige als complexe inrichtingen)
  • Bezwarenprocedures
  • Beroepsprocedures
  • Aansprakelijkheidsstelling en het schrijven van beleidsnota's.

Tevens kan onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van nieuwe Nederlandse of Europese (milieu) regelgeving voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de opdrachtgever.

De werkzaamheden worden vanuit het eigen kantoor of bij uw organisatie freelance uitgevoerd. Op alle werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Milieu Juridisch Advies Van Rens van toepassing, tenzij anders overeengekomen.